پرش لینک ها

ونیر کامپوزیت دندان

کامپوزیت فک پایین

امروزه کامپوزیت دندان یک روش درمانی و اصلاحی محبوب میان متقاضیان محسوب می‌شود، چراکه روکش‌های کامپوزیتی می‌توانند بسیاری از نواقص